NASTAVAK HIDRANTSKI B/2C

NASTAVAK HIDRANTSKI B/2C

kataloški broj VA0017

[VA0017]

Nastavak za podzemni hidrant B/2C DN80

Specifikacija