PRIJELAZNICA A/B

PRIJELAZNICA A/B

kataloški broj VA0026

[VA0026]

Prijelaznica Al 110mm/75mm

Specifikacija