Vatrogasni aparati na bazi CO2

Glavna karakteristika svih aparata punjenih sa CO2 je jednostavno i sigurno rukovanje te učinkovito gašenje požara razreda B i C, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama. Učinkovitost aparata omogućuje mlaznica na kraju savitljive cijevi. Na prijenosne aparate ugrađeni su ventili za prekidanje, a na prijevoznima su ventili za odvrtanje. Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom PASTOR izrađuje u dva oblika:

  • prijenosni s punjenjem od 2, 3 i 5 kg

  • prijevozni s punjenjem od 10, 30 i 60 kg

PRIMJENA: Ugljični dioksid je sredstvo za gašenje koje se posebno preporuča za korištenje kod požara osjetljivih materijala i uređaja, jer CO2 ne oštećuje i ne onečišćuje.

Razred požara Punjenje (kg) Tip EN3 efikasnost Jedinica gašenja
B 2 kg CO2-2 34B 2 JG
B 3 kg CO2-3 nema nije primjenjivo
B 5 kg CO2-5 89B 5 JG
B 9 kg CO2-10 nema nije primjenjivo
B 9 kg CO2-10C 113B nije primjenjivo
B 27 kg CO2-30 nema nije primjenjivo
B 30 kg CO2-30C 113B nije primjenjivo
Pastor vatrogasni aparati na bazi CO2