Vatrogasni aparati na bazi pjene

Ekološka svijest: reduciran udio fluorina u pjenilu omogućuje gotovo potpunu razgradivost pjenila bez utjecaja na okoliš.

Prijenosni aparati na bazi pjene

Pastor vatrogasni aparati s pjenom proizvode se kao prijenosni u izvedbama 6 i 9 litara, te prijevozni u izvedbama 50 i 140 litara. Prijenosni vatrogasni aparati proizvode se u izvedbama:

  • pod stalnim tlakom

  • CO2 bočicom

Pjenilo kojim su punjeni aparati sastoji se od aditiva, koncentrata pjenila pomiješanog sa demineraliziranom vodom koja produljuje vijek trajanja pjenila na 6 godina. Pjenilo u takvom premiksu smatra se biorazgradivim.

PRIMJENA: Vatrogasni aparati punjeni pjenom prvenstveno su namijenjeni za gašenje početnih požara zapaljivih tekućina (razred B) i krutih tvari (razred A), a aparati sa bočicom uspješno gase i požare razreda F (ulja i masti biljnog porijekla). Svi prijenosni vatrogasni aparati punjeni pjenom, testirani su i odobreni za gašenje početnih požara na uređajima pod naponom do 1000 V sa udaljenosti veće od 1m.

Razred požara Punjenje (kg) Tip EN3 efikasnost Jedinica gašenja
ABF 6 lit. Pz6 34A | 233B | 40F 10 JG
ABF 9 lit. Pz9 43A | 233B | 75F 12 JG
AB 6 lit. F6P 27A | 233B 9 JG
AB 9 lit. F9P 34A | 233B 10 JG
Pastor prijenosni vatrogasni aparati na bazi pjene

Prijevozni aparati na bazi pjene

Prijevozni vatrogasni aparati punjeni su mješavinom pjene, vode i aditiva. Prijevozne vatrogasne aparate karakteriziraju visoke performanse izrade, a jednostavne upotrebe. Ovaj proizvod je opremljen posebnom mlaznicom za pjenu i dužine cijevi od 5 m.

PRIMJENA: Zbog svoje efikasnosti ove vatrogasne aparate preporučamo koristiti u kemijskoj industriji, lukama, brodovima, industrijskim pogonima, skladištima zapaljivih materijala, te naftnim platformama.

Razred požara Punjenje (kg) Tip
AB 50 lit. Pz50
AB 140 lit. Pz140
Prijevozni vatrogasni aparati na bazi pjene