TOKOM TRAJANJA KRIZE COVID-19

Radno vrijeme PASTOR TVORNICE VATROGASNIH APARATA d.d. do opoziva organizirano je u vremenu od 07:00-15:00 sati na lokaciji Rakitje.

Poslovnica ZAGREB, Selska ulica 90A (iz Hruševečke) 10 000 Zagreb; PON-PET od 8:00-16:00h

Poslovnica RIJEKA, Milutina Barača 58, 51 000 Rijeka; PON-PET od 7:00-15:00h

Poslovnica OSIJEK, A.Kačića Miošića 9, 31 000 Osijek; PON-PET od 7:00-15:00h

U Rakitju 11.5.2020.