Pojmovi navedeni u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj je trgovačko društvo PASTOR-TVA d.d. Novačka cesta 2, Rakitje, OIB:17140959007

pastor.hr je web trgovina u vlasništvu trgovačkog društva PASTOR TVA d.d.;

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem pastor.hr naruči barem jedan proizvod i plati ga virmanom;

Posjetitelj je osoba koja pristupi Internet stranici pastor.hr te pregledava njezin sadržaj bez obavljene kupovine;

Korisnici su Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti u web trgovini pastor.hr te koje je moguće kupiti;

Maloprodajna cijena je cijena istaknuta uz svaki proizvod, izražena je u Hrvatskim kunama s uključenim PDV-om.

Opće odredbe

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. Opći uvjeti primjenjuju se između kupca i Prodavatelja, vezano uz kupovinu proizvoda od strane Kupca putem web trgovine pastor.hr.

Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Korištenjem web trgovine pastor.hr, smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015 ), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

Opći uvjeti web trgovine pastor.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o obveznim odnosima te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici web trgovine pastor.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac kod predaje narudžbe nema mogućnost kupiti proizvod bez da prethodno prihvati ove Opće uvjete poslovanja. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom u .pdf formatu, na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom naručivanja Proizvoda, što Kupcu omogućuje njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje. Ukoliko to nije moguće, predugovorna obavijest bit će dostavljena poštom na kućnu adresu, najkasnije zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz web trgovinu pastor.hr kao i sav ostali sadržaj, pod uvjetom javne objave na pastor.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Online kupovinu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Na web shop-u pastor.hr nastoje se što točnije navesti karakteristike proizvoda, ali zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama istih. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Molimo Kupce da prilikom procesa kupovine upisuju točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju da su uneseni krivi podaci, ispravne podatke moguće je poslati na mail prodaja@pastor.hr

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe Proizvoda od strane Kupca.

Naručivanje

Korisnik može pristupiti traženju željenih Proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavatelja: putem tražilice, putem Internet oglasa (banner-a) te pretraživanjem kategorija putem izbornika koji se nalazi pri samom vrhu stranice. U ponuđenim rezultatima pretrage Korisnik može odabrati proizvod, upoznati se sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuta njegova glavna obilježja te pripadajuća veleprodajna cijena. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu“.

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica“ u gornjem desnom kutu stranice pastor.hr. Proizvodi se kupuju putem košarice, a mogućnost kupovine imaju registrirani i neregistrirani Korisnici. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca ili kod ispunjavanja podataka za narudžbu proizvoda na koraku košarice: „Detalji o plaćanju“, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Odabirom opcije „Kupi“, Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda, regulirati količine ili dodavati još proizvoda u košaricu.

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni Proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da Proizvod nije moguće naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se obavljene transakcije otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti (uvećano za propisanu zakonsku kamatnu stopu) što prije moguće, a najkasnije u roku od 7 radnih dana.

Cijena

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (HRK). Cijene iskazane na stranicama kataloga ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Na stranici košarice prikazana je rekapitulacija cijena i obračun PDV-a. Cijene Proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga. Prodavatelj istaknute cijene može ažurirati na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u maloprodajnim trgovinama budu različite od cijena na web trgovini pastor.hr.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web trgovinu. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključivo omogućene za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Dostava robe

ZA SVE WEB SHOP NARUDŽBE IZNAD 1.000,00 KN DOSTAVA JE BESPLATNA.
*za narudžbe do iznosa od 1.000,00 kn dostava se naplaćuje 50,00 kn

Dostava se vrši na području cijele Hrvatske, osim u slučaju otoka*. Kupljeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt bilo da se radi o obiteljskoj kući ili o stambenoj zgradi.

Za sve narudžbe iznad 1.000,00 kn dostava je besplatna, a za narudžbe do iznosa od 1.000,00 kn dostava se naplaćuje 50,00 kn.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt, ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi Kupac, već do ulaza u zgradu. Prilaz ulazu dostavnim vozilom mora biti slobodan, u suprotnom dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostavu organizira prodavatelj, a Proizvodi se šalju putem ugovorne dostavne službe. Dostava se obavlja svakim radnim danom između 8 i 16 sati.

Kupac je prilikom preuzimanja proizvoda dužan provjeriti eventualna vanjska vidljiva oštećenja pošiljke te u slučaju vidljivih oštećenja, odbiti preuzeti pošiljku. Sva druga eventualna oštećenja i nepravilnosti potrebno je javiti nakon preuzimanja na mail prodaja@pastor.hr Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod: račun, jamstveni list te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

Plaćanje

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku zaprimanja novčanih sredstava na račun pordavatelja.

Plaćanje Proizvoda moguće je izvršiti uplatom na žiro račun Prodavatelja (virmanom, e-banking-om, u pošti, banci…).

Rok za uplatu Kupca iznosi 3 dana od kreiranja narudžbe, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira raspoloživost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na računu Prodavatelja. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave, a ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu uplaćenih sredstava. Uplate se mogu izvršiti na sljedeći račun Prodavatelja: IBAN: HR2924840081100941485

Jamstvo, servis i reklamacije

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka, Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili ne postupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. U slučaju kvara proizvoda pod garancijom, unutar garantnog roka, Kupac može zatražiti: popravak stvari u razumnom vremenskom roku; ako stvar u razumnom roku ne bude popravljena, može zatražiti drugu ispravnu stvar, a ako u razumnom roku stvar nije popravljena ili nije osigurana zamjenska stvar Kupac može zahtijevati sniženje cijene ili povrat novca.

Reklamacije na proizvode moguće je prijaviti putem online formulara. Prodavatelj će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz online formular za reklamacije. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti.

Podnošenje prigovora:
Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu PASTOR TVA d.d., Novačka c. 2, Rakitje, te na mail: prodaja@pastor.hr Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke:
Prodavatelj je odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, članci 400-422.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
Materijalni nedostatak postoji:
– ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
– ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je Prodavatelj predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima prozvoda (reklame, označavanje stvari i dr.),
– ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
– ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

U slučaju da je predmet kupnje putem web trgovine pastor.hr rabljeni (refurbished) Proizvod, odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke takvog Proizvoda ograničena je na rok od jedne godine, počevši od dana dostave Proizvoda Kupcu (čl. 404. st. 3. Zakona obveznim odnosima).

Informacije i pravo prigovora

Na temelju zakonskih odredbi imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u bazi podataka Prodavatelja, kao i na ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka vršimo na pismeni zahtjev upućen na gdpr@pastor.hr, odnosno Službeniku za zaštitu osobnih podataka ili poštom na adresu Prodavatelja.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Petra Gojević
Novačka 2, Rakitje, 10437 Bestovje
gdpr@pastor.hr

Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu roba koja čini predmet ugovora predana na posjed. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem unutar 14 dana od preuzimanja robe. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ukoliko Kupac ne želi snositi te troškove robu može vratiti u najbližu Pastor poslovnicu. Lokacije svih Pastor trgovina se nalaze na web adresi pastor.hr/kontakt.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prodavatelj utvrđuje uvjete povrata te postotke umanjenja iznosa povrata Kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Postotak umanjenja iznosa za oštećenu ambalažu iznosi 5%, dok u slučaju kada se uređaj vraća bez originalne ambalaže, postotak umanjenja iznosi 20%. Ako je proizvod korišten (osim da je korištenje bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe) ili oštećen, postotak umanjenja iznosa ovisi o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.

Kupac je također prema Članku 76. stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača dužan vratiti robu u cijelosti, u originalnom pakiranju i sa svim dodacima. U slučajevima djelomičnog povrata robe svaki element koji nedostaje će biti naplaćen po punoj cijeni. Kupac nema pravo na raskid ugovora za robu koja je izrađena po specifikaciji Kupca te koja je jasno prilagođena Kupcu.

Preuzmite obrazac za jednostrani raskid ugovora

Preuzmite obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Raskid ugovora i povrat za pravne osobe

Ukoliko se izdaje R1 račun za pravne osobe, ugovor nije moguće otkazati. Odustajanja od ugovora: tvrtkama, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo vraćanje kupljenih artikala u okviru jamstvenih uvjeta, no navedene pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, kao što vrijedi za fizičke osobe.

Predugovorna obavijest

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.
Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Online rješavanje sporova

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

Ako imate problem s nečim što ste kupili na internetu unutar granica EU svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku putem kojega možete pokušati postići izvansudsku nagodbu.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU. Sustavom se možete koristiti samo ako je riječ o pritužbi koja se odnosi na kupnju na internetu.

Informacije o trgovačkom društvu

NAZIV TVRTKE: PASTOR-TVORNICA VATROGASNIH APARATA d.d.
SKRAĆENI NAZIV: PASTOR-TVA d.d.
SJEDIŠTE: Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), Novačka cesta 2
OIB: 17140959007
MBS: 080113597
MB: 03919013
NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
TEMELJNI KAPITAL: 18.434.180,00 kuna, uplaćen u cijelosti
BROJ IZDANIH DIONICA: 48511, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka
UPRAVA: Mario Martić - direktor
NADZORNI ODBOR: Ingrid Žnidarić, predsjednik
IBAN:  HR2924840081100941485
EMAIL WEB TRGOVINE: prodaja@pastor.hr

Politika privatnosti i Politika kolačića

This page uses cookies to provide better user experience and functionality. Cookie settings can be controlled and configured in your web browser. By continuing to review the website, you agree to using cookies. To continue browsing the web site, click "I agree".