Opći uvjeti i pravila pastor webshopa

U okviru ovog webshopa kao trgovac nastupa  trgovačko društvo Pick & Pack d.o.o., sa sjedištem na adresi Horvaćanska 9, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081310371, OIB: 70227273207, PDV identifikacijski broj 05266718, telefon +385 95 352 2294, e-mail adresa: info@pickpack.hr, koje kao ovlašteni prodavatelj proizvoda iz ovog webshopa djeluje u svoje ime i za svoj račun, a po nalogu operatora webshopa i vlasnika webshopa pastor.hr.

Pravila privatnosti

Svi osobni podaci koje dijelite s prodavateljem Pick & Pack d.o.o. i operatorom webshopa PASTOR TVA d.d. na internetskoj stranici pastor.hr webshopa, kao dvama zasebnim voditeljima obrade osobnih podataka, podliježu sljedećim uvjetima:

– u odnosu na društvo Pick & Pack d.o.o. kao voditelja obrade Vaših osobnih podataka,  Pravilima privatnosti koja se nalaze na ovoj internetskoj stranici a dostupna su putem sljedećeg linka: https://pickpack.hr/pravila-privatnosti/

– u odnosu na društvo PASTOR TVA d.d. kao voditelja obrade Vaših osobnih podataka, Pravilima privatnosti koja se nalaze na ovoj internetskoj stranici, a dostupna su putem sljedećeg linka: https://pastor.hr/uvjeti-i-pravila/

Uvjeti kupnje

Ovim Općim uvjetima i pravilima utvrđuje se postupak kupoprodaje odnosno naručivanja i plaćanja te isporuke proizvoda koji su ponuđeni na internetskim stranicama Pastor webshopa https://www.pastor.hr/.

Ovi Opći uvjeti i pravila predstavljaju sastavni dio ugovora o kupoprodaji Pastor proizvoda zaključenih između prodavatelja i kupca putem Pastor webshopa.

Postupak te uvjeti kupoprodaje proizvoda putem Pastor webshopa definirani su kroz sljedeće etape:

  • Registracija

  • Naručivanje

  • Plaćanje

  • Otprema

  • Dostava i preuzimanje

Prodavatelj naručenih proizvoda je društvo Pick & Pack d.o.o.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje i plaća Pastor proizvode posredstvom Pastor webshopa, a koja je prethodno izvršila registraciju na Pastor webshop ili pak kupuje bez registracije odnosno kao gost, a u oba slučaja uz prihvaćanje ovih Općih uvjeta.

U slučaju kupnje od strane neregistriranog i/ili neprijavljenog kupca (tzv. kupac gost), omogućuje mu se kupnja svih dostupnih proizvoda te se uneseni podaci kupca koriste samo za trenutačnu kupnju, ali isti neće biti pohranjeni u bazu kupaca Pastor webshopa.

Naručivanje proizvoda

Prodavatelj putem Pastor webshopa omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana Pastor proizvoda koja se nalazi u ponudi Pastor webshopa i na zalihi Prodavatelja.

Proizvodi koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici su samo vizualni prikazi i kao takvi ne predstavljaju njihovu stvarnu veličinu, boju pakiranja itd.

Sve cijene izražene su u valuti Euro i uključuju PDV te u valuti hrvatska kuna (hrk) sukladno objavljenom fiksnom tečaju i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja, bez obzira na datum isporuke.

Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu sredstava plaćanja, sukladno propisanim parametrima sustava kartičnog plaćanja.

Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti prodavatelju kartičnim plaćanjem putem interneta, gotovinski prilikom dostave, ili na neki drugi način objavljen prilikom naručivanja.

Pružatelj usluge procesiranja kartičnih transakcija plaćanja ne predstavlja ugovornu stranu u kupoprodajnom ugovoru koji zaključuju kupac i prodavatelj posredstvom Pastor webshopa.

Trošak dostave proizvoda se ne naplaćuje u promotivnom razdoblju. Po isteku promotivnog razdoblja odnosno početku naplate troška dostave, prodavatelj će upoznati kupce s iznosom troška dostave proizvoda.

Otprema robe

Naručeni proizvodi biti će složeni na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti prodavatelju te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Dostava i preuzimanje narudžbe

Okvirni rok isporuke za standardnu dostavu na području Republike Hrvatske koju vršimo putem vanjske dostavne firme je od dva do pet radnih dana*.

*Za otoke i Dubrovnik vrijeme isporuke može biti dulje.

Točnost, potpunost i pravodobnost informacija

Iako ulažemo razuman napor kako bismo osigurali točnost i potpunost informacija na ovoj internetskoj stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove internetske stranice nisu točne ili potpune. Korištenje i prihvaćanje materijala i informacija na ovoj internetskoj stranici vršite na vlastiti rizik. Suglasni ste da je Vaša odgovornost nadgledati sve izmjene materijala i informacija sadržanih na ovoj internetskoj stranici.

Savjetujemo vam da prije korištenja dostavljenih proizvoda još jednom na pakiranju provjerite deklaraciju proizvoda.

Prava intelektualnog vlasništva

Internetske stranice Pastor webshopa sadrže materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva (autorskim pravom, žigom, dizajnom) te informacije zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na nazive, znakove, crteže, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli ostali sadržaj internetskih stranica Pastor webshopa, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama Pastor webshopa, a naročito Pastor brend u bilo kojem obliku da je predstavljen, te cjelokupni vizualni identitet webshopa, su vlasništvo operatora webshopa, društva PASTOR TVA d.d., Slovenija, ili se koriste uz izričito odobrenje drugih nositelja prava na dotičnim sadržajima. Naziv i znak Pastor je registrirani žig društva PASTOR TVA d.d., Slovenija, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig, kao i izgled Pastor proizvoda, time izričito pridržana.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica ili bilo kojeg njihovog dijela bez izričitog pismenog odobrenja prodavatelja strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva ili kojeg drugog prava, te može dovesti do pokretanja pravnih postupaka, uključujući kaznenog i/ili prekršajnog progona, protiv prekršitelja. Nije dozvoljeno komercijalno iskorištavanje bilo kojeg materijala preuzetog s ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja prodavatelja odnosno drugog nositelja prava na dotičnom materijalu.

Krajnji korisnik ovih internetskih stranica može preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ovih internetskih stranica samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Bilo kakvo korištenje sadržaja s ovih internetskih stranica dopušteno je isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim internetskim stranicama postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podliježe pravu intelektualnog vlasništva ili drugim pravima trećih osoba, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Isključivo je krajnji korisnik odgovoran za štetu koja može nastati povredama prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava trećih osoba, i za bilo kakve probleme nastale u vezi s objavom takvih materijala.

Ne postoji obveza izvještavanja krajnjeg korisnika ili pružanja mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal zaštićen bilo kakvim pravom treće osobe.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica, krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te izrijekom daje prodavatelju besplatno, trajno, neopozivo, neekskluzivno pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta, sadržajno neograničeno i neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu uporabu.

Sadržaj internetskih stranica Pastor webshopa je zaštićen od neovlaštenog korištenja i operator webshopa ostvaruje isključivo pravo na njegovo uređivanje i komercijalno korištenje.

Za svaku namjeru komercijalnog korištenja sadržaja internetskih stranica Pastor webshopa dužni ste prethodno kontaktirati društvo PASTOR TVA d.d. na njegovu adresu sjedišta navedenu u uvodu ovog dokumenta.

Povezane internetske stranice

Veze na internetskoj stranici Pastor webshopa mogu Vas odvesti izvan Pastor mreže i sustava, a niti prodavatelj ni operator Pastor webshopa ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju takvih drugih web stranica trećih osoba. Veze se postavljaju u dobroj veri te se niti prodavatelj ni operator webshopa ne mogu  smatrati odgovornima za bilo kakve naknadne izmjene drugih web stranica od strane trećih osoba prema kojima su postavili vezu. Postavljanje bilo kakve veze prema drugim web stranicama ne podrazumijeva prihvaćanje pravila dotičnih web stranica od strane prodavatelja i/ili operatora webshopa. Preporučamo vam da proučite i pozorno pročitate izjave o pravima i privatnosti na svim drugim web stranicama koje posjetite.

Ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetskih stranica Pastor webshopa isključiva odgovornost krajnjeg korisnika. Operator webshopa, prodavatelj, kao ni treći ovlašteni pružatelji usluga ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta ili da neće doći do pojave tehničkih grešaka, niti jamče za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice.

Ovo ograničenje odgovornosti odnosi se na sve oblike štete uzrokovane bilo kakvim radnjama ili propustima vezanim za funkcionalnost ovih internetskih stranica, a naročito njihovim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora trećeg pružatelja usluge, neprikladnim ponašanjem ili nemarom treće osobe ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da niti prodavatelj ni operator webshopa nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ovih internetskih stranica ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju operator webshopa, prodavatelj ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica ili s njima povezanog sadržaja ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Uz prethodno navedene uvjete, operator webshopa, prodavatelj niti drugi pružatelji informacija na ovim internetskim stranicama ili partneri koji uređuju njihov sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakvo kašnjenje ili manjkavost ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, te za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Operator webshopa ni prodavatelj nisu odgovorni za bilo kakav sadržaj koji krajnji korisnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane prodavatelja.

Operator webshopa zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja ovih internetskih stranica za koji ocijeni da je neprikladan. Operator webshopa ni Prodavatelj ni u kojem slučaju nisu odgovorni za bilo kakvu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.

Operator webshopa i prodavatelj, svaki pojedinačno, zadržavaju pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje vlasnik Branda i/ili prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Općih uvjeta od strane krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa ovi Opći uvjeti neće prestati vrijediti za korištenje internetskih stranica Pastor webshopa od strane dotičnog krajnjeg korisnika.

Prodavatelj namjerava koristiti sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici, a koji predstavljaju zaštićeno pravo intelektualnog vlasništva vlasnika brenda Pastor, isključivo na područjima za koja je prodavatelj ovlašten od strane vlasnika brenda. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, prodavatelj ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti bilo koje zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti aktivno nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja s ove internetske stranice suprotno odredbama ovih Općih uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

Zadržavamo pravo ograničenja, zastoja ili prekida Vašeg pristupa ovoj internetskoj stranici ili bilo kojoj funkciji ili dijelu ove internetske stranice u bilo kojem trenutku, bez obavijesti.

Odgovornost za materijalne nedostatke

U slučaju bilo koje vrste materijalnih nedostataka proizvoda kupljenih putem Pastor webshopa, prodavatelj snosi odgovornost u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke proizvoda i prava koja pripadaju kupcu s te osnove detaljno su utvrđena Zakonom o obveznim odnosima, uključujući sljedeća pravila:

Osim ako nešto suprotno proizlazi iz naravi proizvoda ili naravi nedostatka, pretpostavljati će se da je nedostatak koji se pokazao na proizvodu u roku od jedne godine od primitka isporuke već postojao u trenutku isporuke proizvoda, no prodavatelj ima pravo dokazati suprotno. Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o uočenom nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od primitka proizvoda. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari kupcu. Ako je kupac pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je zahtijevati uklanjanje nedostatka, predaju druge stvari bez nedostatka, razmjerno sniženje cijene ili raskid ugovora, uz pravo na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu. Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi. Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Proizvodi oglašeni u Pastor webshopu predstavljaju prodavateljev poziv kupcima na stavljanje ponude za kupnju predmetnih proizvoda prema naznačenim uvjetima. Narudžbom proizvoda kupac daje prodavatelju svoju ponudu za kupnju naručenih proizvoda, dok potvrdom narudžbe prodavatelj prihvaća ponudu kupca za kupnju predmetnih proizvoda sukladno uvjetima naznačenim u webshopu. Time je zaključen ugovor o kupoprodaji između prodavatelja i kupca. Ugovor koji sklapate s prodavateljem za kupoprodaju Pastor proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Pravo kupca na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Ugovor o kupoprodaji sklopljen putem Pastor webshopa imate pravo jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid ugovora isteći će 14 dana od dana na koji Vi ili treća strana koja nije prijevoznik, a koju ste vi naveli, stekne kupljene proizvode u fizički posjed.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, o svojoj odluci o raskidu ugovora morate nas obavijestiti nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom), koju ćete uputiti na poštansku adresu prodavatelja Pick & Pack d.o.o., Horvaćanska 9, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili na prodavateljevu e-mail adresu: Pastor@pickpack.hr

Za predložak izjave koju ćete nam poslati možete koristiti uzorak obrasca za jednostrani raskid ugovora, koji je dostupan putem sljedećeg LINKA, ali to nije obavezno.

Da bi krajnji rok za jednostrani raskid ugovora bio održan, dovoljno je da nam svoju izjavu o ostvarenju predmetnog prava pošaljete prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

Učinci jednostranog raskid ugovora

Ako raskinete ugovor, vraćamo Vam sva plaćanja koja smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave, ako su Vam bili naplaćeni (s izuzetkom dodatnih troškova koji su rezultat toga što ste, u slučajevima kada Vam je to bilo omogućeno, odabrali drugu vrstu dostave osim najjeftinije standardne dostave koju smo mi ponudili), i to bez odlaganja nakon što primimo vraćene proizvode odnosno nakon što nam dostavite dokaz da ste nam proizvode poslali, ovisno o tomu što se od toga dogodi prvo.

Proizvode nam pošaljite ili ih predajte nama bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana na koji nas obavijestite da raskidate ugovor. Izravne troškove povrata proizvoda morate snositi sami.

Povrat novca izvršiti ćemo istim sredstvom plaćanja koje ste Vi koristili za prvobitnu transakciju, osim ako ste se izričito suglasili drukčije.

Vi odgovarate za eventualnu umanjenu vrijednost proizvoda kad je ona posljedica rukovanja proizvodima koje prelazi okvir potreban da bi se utvrdila njihova narav, karakteristike i funkcioniranje. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata proizvoda, te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti.

Kada nemate pravo na jednostrani raskid ugovora?

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.).

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

Podnošenje prigovora

Svoj prigovor u odnosu na kupljeni proizvod možete uputiti na e-mail adresu info@pickpack.hr

Svoj pisani prigovor u odnosu na kupljeni proizvod možete uputiti na način naveden u Pravnim napomenama, dostupnim putem sljedeće poveznice: https://shop.Pastor.hr/podnosenje-pisanog-prigovora

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Kao potrošač, sporove s prodavateljem vezane uz kupnju na internetskim stranicama Pastor webshopa možete uputiti na izvansudsko rješavanje putem europske platforme za online rješavanje potrošačkih sporova (tzv. ORS), kojoj možete pristupiti putem linka https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Također imate opciju iznijeti svoj spor tijelu ovlaštenom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (tzv. ARPS) sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Internetske stranice Pastor u drugim državama

Pastor proizvodi, materijali, ponude i informacije koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici namijenjeni su korisnicima i/ili kupcima na području Republike Hrvatske, u smislu da prodavatelj prodaju putem Pastor webshopa ciljano usmjerava i omogućava dostavu samo za područje Republike Hrvatske. Prodavatelj pritom ne ograničava pravo pristupa ovim internetskim stranicama ili pravo obavljanja kupoprodaje putem Pastor webshopa korisnicima i/ili kupcima iz drugih država članica Europske unije (no ne vrši dostavu u takve druge države). Prodavatelj ne tvrdi da su proizvodi i sadržaj s ove internetske stranice prikladni na drugim mjestima izvan područja Republike Hrvatske. Molimo kontaktirajte našeg lokalnog distributera kako biste dobili više informacija o dostupnosti proizvoda u Vašoj zemlji.

Zaključne odredbe

Ovi Opći uvjeti predstavljaju sastavni dio ugovora o kupoprodaji Pastor proizvoda zaključenih između prodavatelja i kupca putem Pastor webshopa. U dijelu koji nije reguliran ovim Općim uvjetima, te predugovornim obavijestima koje je prodavatelj dao kupcu u postupku kupnje na internetskim stranicama Pastor webshopa, na odnos između prodavatelja i kupca primjenjuje se hrvatsko pravo kao mjerodavno.

Prodavatelj je ovlašten prava i obveze iz ovih Općih uvjeta i iz ugovora o kupoprodaji zaključenog s kupcem prenijeti na treću osobu, pri čemu prodavatelj jamči da kupac potrošač time neće biti doveden u nepovoljniji položaj.

Sve sporove vezane za korištenje internetskih stranica Pastor webshopa stranke u sporu pokušat će riješiti prvenstveno sporazumno. Sporovi koje stranke ne uspiju riješiti sporazumno, biti će u nadležnosti suda u Zagrebu. Za potrošačke sporove između prodavatelja protiv kupaca potrošača nadležan je sud u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta potrošača, a za potrošačke sporove kupaca potrošača protiv prodavatelja nadležan je sud u Zagrebu ili sud u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta potrošača, prema izboru potrošača. Dodatno se upućuje na mogućnost alternativnog rješavanja potrošačkih sporova, kako je navedeno ranije u ovim Općim uvjetima.

Primjena Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 25.08.2022. godine. Svaku promjenu ovih Općih uvjeta prodavatelj će objaviti na internetskim stranica Pastor webshopa, od kojeg trenutka se takva, promijenjena verzija Općih uvjeta primjenjuje na korištenje internetskih stranica Pastor webshopa. Važećom se smatra ona verzija Općih uvjeta koja je u relevantnom trenutku bila objavljena na internetskim stranica Pastor webshopa. Tako se na ugovore o kupoprodaji zaključene putem Pastor webshopa primjenjuje ona verzija Općih uvjeta koja je bila objavljena odnosno važeća u vrijeme kada je ugovor sklopljen. Savjetujemo Vam da se prilikom svake kupnje upoznate s aktualno važećom verzijom Općih uvjeta.

Pretraga
Unesite pojam za pretraživanje.