KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT

KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT

kataloški broj VA0020

[VA0020]

Ključ NH za nadzemni hidrant

104.00kn

Cijena za pojedinačnu kupnju, izračunata na paritetu tvornice i iskazana bez PDV-a.

Specifikacija