Zajednička odlika aparata punjenih čistom vodom i/ili aditivima i naprtnjača za gašenje šumskih požara, je njihova jednostavnost i pozdanost pri korištenju. Ovi proizvodi opremljeni su posebnim mlaznicama za vodu i/ili pjenu čime se omogućava izuzetna efikasnost i lako upravljanje mlazom sredstva za gašenja.

Vatrogasni aparati sa sredstvom za gašenje na bazi vode namijenjeni su gašenju početnih požara zapaljivih tekućina i krutih tvari (aparati pjena) ili samo početnih požara krutih tvari (aparati voda).

Brentače

VP15

Vatrogasni aparat za gašenje početnih požara s punjenjem od 15l vode ili mješavine vode i pjenila. Vatrogasni aparat se sastoji od spremnika s poklopcem, spojne cijevi sa ručnom pumpom, na kraju koje se po potrebi može montirati mlaznica za pjenu (isporučuje se s aparatom) umjesto mlaznice za vodu.

Spremnik je izrađen od kvalitetnog pocinčanog lima koji je izvana zaštićen pokrivnom bojom RAL3000 čime nastaje zaštitini sloj koji omogućava dug vijek trajanja spremnika bez obzira na uvjete smještaja. Glavni dijelovi sisaljke su izrađeni od aluminija što osigurava visoku kvalitetu i dugotrajno korištenje.

PRIMJENA: Vatrogasni aparat VP15 namijenjen je prvenstveno lokaliziranju te gašenju malih šumskih požara, a najčešće se koristi za obuku vatrogasnih postrojbi, razna vatrogasna natjecanja itd.

OPREZ! Nije za gašenje požara električnih uređaja.

Vrsta sredstva za gašenje Punjenje (kg) Tip Masa Dimenzije
Voda/Pjena 15 lit. Brentača VP-15 20,8 kg 230 / 660

V15

Vatrogasni aparat za gašenje početnih požara s punjenjem od 15 litara vode. Sastoji se od spremnika s poklopcem, D tlačnom cijevi dužine 3 metra, D mlaznicom promjer usnaca 4 mm i nosača za cijev.

Spremnik je izrađen od kvalitetnog pocinčanog lima koji je izvana zaštićen pokrivnom bojom RAL 3000, čime nastaje zaštitni sloj koji omogućava dug vijek trajanja spremnika bez obzira na uvjete smještaja. Glavni dijelovi sisaljke izrađeni su od aluminija, što osigurava visoku kvalitetu i dugotrajno korištenje.

NAČIN UPORABE: Spremnik napuniti vodom te pomoću ručne pumpe stvara se tlak koji omogućava izbacivanje sredstva za gašenje iz spremnika.

PRIMJENA: Vatrogasni aparat V15 namijenjen je prvenstveno za lokaliziranje i gašenje malih šumskih požara, a najčešće se koristi za obuku vatrogasnih postrojbi, te razna vatrogasna natjecanja. Specifikacije brentače V15, zadovoljavaju zahtjeve iz Priručnika za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj i koristi se za natjecanja vatrogasne mladeži.

OPREZ! Nije za gašenje požara električnih uređaja.

Vrsta sredstva za gašenje Punjenje (kg) Tip Masa Dimenzije
Voda/Pjena 15 lit. Brentača V-15 - -

Naprtnjače

VP25

Naprtnjača za gašenje početnih požara s punjenjem od 25l vode.

PRIMJENA: Naprtnjača za gašenje početnih požara namijenjena je prvenstveno lokaliziranju te gašenju malih šumskih požara punim ili raspršenim mlazom vode, a također i za gašenje početnih požara krutih tvari (razred A).

OPREZ! Nije za gašenje požara električnih uređaja.

Vrsta sredstva za gašenje Punjenje (kg) Tip Masa Dimenzije
Voda 25 lit. Brentača V-25 28,5 kg 650 / 813

Deke

Vatrogasna deka namijenjena za gašenje manjih požara, sastoji se od materijala koji pospješuju gašenje vatre, a izrađena je od staklenih vlakna.

deka se nalazi u tvrdom PVC omotu s dvije izvlačne trakice i atestirana je sukladno normi EN 1869.

Kataloški broj DE47054.
Dimenzije deke: 120 x 120 cm

Tip Dimezije Norma
DEKA ZA GAŠENJE 120 x 120 cm EN 1869