Hidrantski ormari

Zidni hidrantski ormarić

Kada se prodaju kao komplet moraju sadržavati cijev treviru, mlaznicu, kutni ventil i okretni nastavak. Dostupni su u verzijama punih vrata, staklenih vrata te staklenih vrata s bravicom. Dimenzije su: 500 x 500 x 140mm.

Slobodnostojeći uz podzemni hidrant

U slučajevima kada se nude kao komplet sadrže cijev treviru (4 komada), hidrantski nastavak, ključ za podzemni hidrant, ključ C (2 komada) i mlaznicu (2 komada). Dolaze s punim vratima i bravicom. Dimenzije su: 1080 x 1080 x 185 mm.

Slobodnostojeći uz nadzemni hidrant

Ovi ormarići u kompletu imaju cijev treviru (2 komada), ključ za nadzemni hidrant, ključ C (2 komada) i mlaznicu (2 komada) te se prodaju s punim vratima i bravicom. Dimenzije su: 540 x 1080/1060 x 185 mm.

Slobodnostojeći za gašenje pjenom

Kompletirani, ovi se ormarići prodaju s mješačem pjene, mlaznicom za tešku pjenu, razvijačem srednje pjene, mlaznicom (2 komada), cijevi trevirom sa spojkom (2 komada), ključem C (2 komada) i kanisterom (2 komada). Kao i prethodna dva slobodnostojeća ormarića dolaze s punim vratima i s bravicom. Dimenzije su: 1080 x 1080 x 252 mm.

Model Naziv Opis Š (mm) V (mm) D (mm)
VH0000 ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ HO-1 KOMPLET Puna vrata 500 mm 500 mm 140 mm
VH0003 ORMARIĆ HIDRANTSKI HO2 Vrata sa staklom 500 mm 500 mm 140 mm
VH0004 ORMARIĆ HIDRANTSKI HO2B Vrata sa staklom i bravicom HO2B 500 mm 500 mm 140 mm
VH0007 ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ HO-1 INOX KOMPLET Puna vrata INOX 500 mm 500 mm 140 mm
VH0010 ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ HO2 INOX NADŽBUKNI Vrata INOX sa staklom 500 mm 500 mm 140 mm
VH0008 ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ HO2B INOX NADŽBUKNI Vrata INOX sa staklom i bravicom
VH0019 ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ HO2B PODŽBUKNI INOX SA OKVIROM Podžbukni INOX sa okvirom i staklom 500 mm 500 mm 140 mm
VH0021 SAMOSTOJEĆI HIDRANTSKI ORMAR ZA NADZEMNI HIDRANT OH-N KOMPLET ORMARIĆ ZA NADZEMNI HIDRANT OH-N 540 mm 1080 mm 185 mm
VH0031 Ormarić za podzemni hidrant OH-V Ormarić za podzemni hidrant OH-V 1080 mm 1080 mm 185 mm
VH0040 ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ S BUBNJEM - EURO ORMAR Hidrantski ormar s bubnjem i opremom 700 mm 780 mm 250 mm
ORMARIĆ HIDRANTSKI HO2B ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ HO2B PODŽBUKNI INOX SA OKVIROM VH0019