Ormari za vatrogasne aparate

Ormarići za aparate

Koriste se za postavljanje aparata na zid, ponajviše zbog sigurnosnih razloga (primjerice u stambenim zgradama). Imaju staklena vrata kako bi se vidjelo o kakvom aparatu je riječ, te bravicu s ključem. Dimenzije su istovjetne neovisno o tome da li je riječ o aparatu od 6kg ili 9kg, a iznose 315 x 700 x 240 mm.

Stalci

Samostojeći stalci koriste se za postavljanje na čvrstu podlogu, bilo da se radi o aparatima s bočicom ili aparatima pod stalnim tlakom. Razlikujemo standardne, crvene stalke te luksuzne stalke, napravljene u kombinaciji po izboru kupca (drvo / metal), koji osim svoje funkcionalne uloge u prostoru imaju i onu dekorativnu.

Držači

U ponudi se nalaze dva osnovna tipa držača: zidni i kamionski. Zidni se pri- čvrščuju na zid te se na njih „vješaju“ aparati. Istodobno, kamionski drža- či izrađuju se od pvc-a i nude se za aparate od 6kg i 9kg. Dimenzije kamionskog držača od 6kg su: 320 x 570 x 200 mm, a dimenzije držača od 9kg su: 320 x 620 x 200 mm.

Model Naziv Opis Š (mm) V (mm) D (mm)
VH0505 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT PUNA VRATA Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9 , puna vrata i bravica 325 mm 710 mm 240 mm
VH0501 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT STAKLO I BRAVICA Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9 , staklena vrata i bravica 325 mm 710 mm 240 mm
VH0502 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT BRAVICA BEZ VRATA Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9 , staklo i bravica 325 mm 710 mm 240 mm
VH0503 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT STAKLO I BRAVICA INOX Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9, INOX staklena vrata i bravica 325 mm 710 mm 240 mm
VH0504 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT PUNA VRATA INOX Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9, INOX puna vrata i bravica 325 mm 710 mm 240 mm
VH0517 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT KUTNI Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9 kutni 315 mm 700 mm 160/315 mm
VH0507 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT, VANJKI PROSTOR, KOSI KROV Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9 za vanjski prostor, kosi krov, staklena vrata i bravica 325 mm 710/725 mm 240 mm
VH0509 ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT, VANJKI PROSTOR, KOSI KROV Ormarić za vatrogasni aparat S6/S9 za vanjski prostor, kosi krov, puna vrata i bravica 325 mm 710/725 mm 240 mm
VH0515 ORMARIĆ ZA DVA VATROGASNA APARATA, VANJSKI PROSTOR, KOSI KROV Ormarić za 2 vatrogasna aparata za S6/S9 za vanjski prostor, kosi krov, puna vrata i bravica 470 mm 700/665 mm 320 mm
VH0511 OMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT S50 Ormarić za vatrogasni aparat S50, puna vrata s bravicom i kosi krov 600 mm 1400/1330 mm 650 mm
TA169129 KUTIJA ZA VATROGASNI APARAT PVC kutija za vatrogasni aparat S6/S9, namjenjeno za teretna vozila 715 mm 335 mm 240 mm
ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT KUTNI ORMARIĆ ZA VATROGASNI APARAT STAKLO I BRAVICA INOX