Servis i podrška

Pravilno održavanje/servisiranje vatrogasnih aparata ključno je za njihovu ispravnost i funkcionalnost priikom upotrebe.

Važnost pravilnog i kvalitetnog održavanja je istaknuta Zakonom o zaštiti od požara te pripadajućim podzakonskim aktima koji propisuju sljedeće radnje i rokove održavanja vatrogasnih aparata:

 • redovni pregled svaka 3 mjeseca

 • periodični servis najmanje jednom godišnje

 • unutarnji pregled najmanje svake 5. godine*

* svake 2 godine za aparate starije od 15 godina od godine proizvodnje

Redovni pregled obavlja korisnik aparata i predstavlja njegovu obavezu, a periodični servis i unutrašnji pregled isključivo ovlaštena osoba od strane proizvođača i/ili uvoznika vatrogasnih aparata.

Servis vatrogasnih aparata

Osim proizvodnje jedna od značajnijih djelatnosti je i servis vatrogasnih aparata. S velikim brojem ovlaštenih servisera na lokacijama Zagreb-Rakitje, Rijeka i Osijek te 4 pokretna servisna vozila najveći smo servis vatrogasnih aparata u Republici Hrvatskoj.


Naši servisni timovi jamče visoku kvalitetu usluge te ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova sukladno zakonu, a samo servisiranje obavljamo u rokovima propisanim Pravilnikom o vatrogasnim aparatima te uputama proizvođača.


Pored toga, s mrežom svojih partnera širom RH, u mogućnosti smo ponuditi usluge servisiranja na teritoriju RH s jednim zajedničkim ugovorom. Ugovorne stranke, osim prioriteta u terminima servisiranja, imaju ostale pogodnosti u vidu popusta na ostali proizvodni asortiman, zamjenu staro za novo i sl.

Posjedujemo integrirani certfikat sustava upravljanja kvalitetom ( ISO 9001), okolišem (ISO 14001), zdravljem i sigurnosti na radu (OHSAS 18001) već dugi niz godina, što je još jedan od dokaza visoke kvalitete usluge koju pružamo našim sadašnjim i potencijalnim budućim korisnicima.

Svojim klijentima organiziramo skupljanje te zbrinjavanje opasnog otpada kod ovlaštenih koncesionara. Time smo svojim korisnicima, osim samog servisiranja, u mogućnosti ponuditi kompletnu uslugu; od prodaje aparata, njegovog redovitog održavanja te konačno samog zbrinjavanja.

Obratite nam se s punim povjerenjem. Bilo da trebate samo savjet, uslugu ili neki od naših proizvoda budite sigurni da ćete od nas uvijek dobiti najbolje rješenje!

Sažetak radnji periodičnog servisa i unutarnjeg pregleda

Periodični servis aparata pod stalnim tlakom
 1. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata
 2. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja
 3. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
 4. rasterećenje spremnika od tlaka pogonskog plina i provjeru stanja praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela
 5. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha
 6. kontrolu ispravnosti manometra
 7. kontrola dosjednih površina ventila, temeljito čišćenje svih nečistoća
 8. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje
 9. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova
 10. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu, i ljepljenje na usponsku cijev aparata
 11. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika
Periodični servis
aparata s bočicom
 1. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata
 2. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja
 3. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
 4. rasterećenje spremnika od tlaka pogonskog plina i provjeru stanja praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela
 5. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha
 6. kontrolu ispravnosti manometra
 7. kontrola dosjednih površina ventila, temeljito čišćenje svih nečistoća
 8. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje
 9. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova
 10. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu, i ljepljenje na usponsku cijev aparata
 11. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika
Unutarnji pregled
vatrogasnih aparata
 1. kod aparata pod stalnim tlakom, rasterećenje od tlaka te otvaranje spremnika
 2. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi
 3. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi
 4. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika
 5. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat s prahom; stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme, da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka
  b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode; zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine
 6. detaljan unutarnji pregled spremnika
 7. Punjenje aparata sredstvom za gašenje:
  a) prah/ starim ili novim u cijelosti
  b) voda/pjena, nova mješavina u cijelosti
 8. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten, izrađen od metala otpornog na koroziju, na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled
 9. zatvaranje i plombiranje zatvarača
 10. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika

Edukacija i obuka servisera


Svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem zahtjeva za prijavu, kojeg je potrebno ispuniti i poslati na:


edukacija@pastor.hr
01/ 6438 145